Luchtvracht Gevaarlijke Stoffen

Luchtvracht Gevaarlijke stoffen

Als leverancier van gevaarlijke stoffen hoeven wij u niet te vertellen dat de productie en het transport van bijvoorbeeld explosieven, brandbare gassen of peroxiden met veel wet- en regelgeving is omgeven. Die wetten en regels hebben als doel om werknemers, transporteurs, verwerkers en eindgebruikers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. U kent vast de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) en in de binnenvaart (ADN).

Bij HTTC, expediteur van luchtvracht, merken we dat de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht wat minder bekend is dan de ADR en ADN. En dat is eigenlijk best jammer, want die kennis is nodig om de mogelijkheden van luchttransport van gevaarlijke stoffen op waarde te schatten. Gelukkig beschikken we bij HTTC wel over deze kennis, zodat wij u kunnen adviseren over de voor- en nadelen van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht in vergelijking met transport over de weg of het water.

Exporteert u uw gevaarlijke stoffen wereldwijd, ook buiten de Europese Unie (EU)? Luchttransport is een logische en vaak zelfs noodzakelijke schakel in het vervoer van uw gevaarlijke stoffen naar afnemers buiten de EU. Tenminste, wanneer u de bestellingen van uw klanten daar binnen afzienbare termijn wilt leveren. U zult merken dat onze kennis van het luchttransport van gevaarlijke stoffen dan uitstekend van pas komt. Wij kunnen u op dit vlak volledig ontzorgen. Eén telefoontje naar Hengelo is voldoende om uw lading met gevaarlijke stoffen vanaf uw afhaaladres naar het afleveradres van uw klant te laten vervoeren. Het maakt daarbij niet uit op welk continent of in welk land uw afnemer is gevestigd. HTTC regelt het voor u, inclusief de afwikkeling van alle douaneformaliteiten en het natransport tussen de luchthaven van aankomst en de vestiging van uw klant. 

Eisen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht

De eisen aan het transport van uw luchtvracht met gevaarlijke stoffen zijn in verschillende wetten en regels vastgelegd. In de eerste plaats is de Nederlandse Wet luchtvaart van toepassing. Die wet is verder uitgewerkt in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Internationaal valt dit vervoer onder de zogenoemde Technical Instructions van de International Civil Aviation Organization (ICAO). De International Air Transport Association (IATA) heeft deze internationale regels op zijn beurt verwerkt in de IATA Dangerous Goods Regulations (DGR). Wanneer u de DGR volgt, voldoet uw luchttransport van gevaarlijke stoffen aan de eisen die de bij de IATA aangesloten luchtvracht carriers aan uw luchtvracht stellen.

Met dank aan onze IATA-accreditatie kunnen wij uw luchtvrachten met gevaarlijke stoffen rechtstreeks inboeken bij deze carriers.

Verschillen in eisen aan luchttransport tussen landen en carriers

Ondanks de internationale wet- en regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, kunnen de eisen aan het luchttransport van deze stoffen per land (State Variations) en luchtvracht carrier (Operator Variations) verschillen. Wij stemmen de aanpak van uw verzending af op de specifieke eisen van het betreffende importland en die van de luchtvaartmaatschappij die uw vracht vervoert. Om die eisen scherp te krijgen, beantwoorden we aan de hand van de door u verstrekte Safety Data Sheet (SDS of MSDS) de volgende vragen:


De al genoemde DGR bevatten de internationaal van toepassing zijnde verpakkingsvoorschriften. Deze worden door alle bij de IATA aangesloten luchtvracht carriers gehanteerd. Moet u uw verzending vanwege zo’n voorschrift ompakken? Wij kunnen u dan bij die herverpakking assisteren. Ook kunnen we de bij uw luchtvracht benodigde Dangerous Goods Declaration voor u opmaken en het transport van en naar de luchthaven voor u organiseren.

Evenals bij andere luchtvrachttransporten kunnen wij u ook bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht volledig ontzorgen. Van deur tot deur.

Luchtvracht offerte aanvragen